Harstad Skole

Våren 2016 jobbet vi med 7.klasse ved Harstad Skole. Elevene tolket verk av Are Andreassen, fotograf Per Heimly, tegner Marit Victoria Wulff Andreassen, billedkunstner og kunsthåndverker Janne Juvi Rasmussen – og oss.
Med disse som basis, laget de en forestilling, der elevene utvikle historien ut fra tanker, ideer og egen tilværelse.